Artikkel Fysioterapeuten 7, 2016

skolaStyrker skolehelsetjenesten

 

Regjeringen anerkjenner behovet for

tverrfaglighet i skolehelsetjenesten.

Det understreker helse- og omsorgsminister

Bent Høie i en pressemelding

rett før skolestart.

 

– HELSESØSTRE har en viktig rolle i helsestasjons-

og skolehelsetjenesten, men mange

kommuner har også behov for å styrke tjenesten

med andre yrkesgrupper, for eksempel

jordmor, fysioterapeut, psykolog, lege

og annet personell. Vårt tiltak for å få flere

psykologer i kommunen, vil også komme

skolehelsetjenesten til gode, sier Høie, som

understreker at barn og unges helse og oppvekstsvilkår

står høyt på regjeringens agenda.

 

– Positiv utvikling

– Regjeringen har gjennom flere år satset på

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nå viser

tallene fra SSB at vår politikk fungerer.

Den positive utviklingen vi nå ser, vil bidra

til en mer tilgjengelig tjeneste for barn og

unge. Dette er viktig for å forebygge både

psykiske og fysiske helseplager hos barn og

unge. Nå er det skolestart for mange. Jeg

håper at skolehelsetjenesten blir mer synlig,

og at den kan bidra til et bredere tverrfaglig

samarbeid til det beste for barn og unge i

skolealder, sier Høie.

 

Øker årsverk

Det satses fremdeles tungt på helsesøstre

fra regjeringens side, med en økning i antall

årsverk på 5,8 prosent fra 2014 til 2015. Tilsvarende

tall for hele helsestasjons- og skolehelsetjenesten

er 2,7 prosent.

 

Siden 2014 har regjeringen bevilget 667

millioner kroner til kommunene for å styrke

tjenesten, og for å gi et bedre tilbud til barn,

unge og familier. I tillegg ble det i 2016 bevilget

100 millioner kroner til en øremerket

tilskuddsordning til styrking av helsestasjons-

og skolehelsetjenesten.

 

TEKST Kai Hovden

[email protected]