Øvre kryss syndrom

Øvre kryss syndrom
Årsak:
ØKS utvikler seg som regel over tid. Det forårsakes av for mye eller for lite aktivitet, en ubalanse mellom dine muskler oppstår.Gradvis utvikler du en dårlig kroppsholdning. Personer som er utsatt for stillesittende arbeid, eller kontinuerlig befinner seg i ubekvemme og vedvarende stillinger kan utvikle ØKS. Kroppsholdningen kan også være påvirket av genetikk/arv. Personer som ikke er i psykisk balanse eller kjenner seg usikre ( ungdom i puberteten) Samspillet i bevegelsesapparatet blir over tid nedsatt og kan i føre til symptomer og plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

En dårlig kroppsholdning kan resultere i karakteristiske særtrekk som;

Fremoverbøyd nakke, rund brystrygg, fremskutte og inadroterte skuldre framskutte skuldre og så kalte engle vinger.
Stramme/overaktive muskler i brystet(pectoralis major og minor) fremre nakke/hals (sternocleidomastoideus), og bakside av nakke/skuldre (spesielt øvre trapezius, levator scapula).
Svake/underaktive muskler på fremsiden av nakke/hals (dype nakkefleksorer), og svakhet diagonalt bak ved skulderbladet (musculus trapezius, rhomboideus og serratus anterior).
Symptomer:
Symptomer relatert til ØKS kan være nakkesmerter, øvre brystryggplager, skulder plager, hodepine, kjeveleddsproblematikk og thoracic outlet syndrom. Du vil troligvis få trigger punkter,lokale smerte punkter og ev. trøtthetsfølelse mellom skulderbladene.

Vi er spesialistene som kan hjelpe deg. Etter en grundig undersøkelse, sykehistorie, arbeids situasjon mm. vil vi kunne gi deg adekvat behandling, informasjon, korrigering av holdning og de riktige øvelser.
Det er alltid lettere å forebygge ett problem enn å behandle det etterpå.

Hva kan du gjøre selv?

Det viktigste er å holde seg i aktivitet og ha variasjon i hverdagen. Unngå for lange perioder med ubekvemme og vedvarende kroppstillinger. Få hjelp til tilpasning av god arbeidsergonomi.

Forebygging:

Hold deg i form gjennom lystbetont mosjon og variert aktivitet.
Varierer arbeidsstillingen.
Søk trivsel rundt arbeids- og livssituasjon.