News-Supersol

Supersole = Behandling av fot relaterte problemer

Ryggplager kan ha opprinnelse fra føttene!

SuperSole konseptet er et behandlingssystem for problemer relatert til føttene,som kombinerer fysikalsk behandling i form av øvelsesterapi, mobilisering og manipulering med muligheten for å lage individuelt tilpassede innleggssåler til de pasienter hvor dette er relevant.

Det er velkjent for fysioterapeuter at en skjevhet i ryggen,hoftene eller knærne kan skyldes at selve fundamentet – foten – er i en feilstilling.

Her er den 3 årige utdannelsen til fysioterapeuter unik i forhold til deres undersøkelses teknikk med grunnlag i anatomi og biomekanikk.

 

For fysioterapeuterer er det utenkelig å støtte opp pasientens fot med en innleggssåle uten å undersøke om den egentlige årsaken kan skyldes:

• at bevegeligheten i et av fotens ledd er redusert eller   endret og trenger behandling.

• at foten inngår i en  kompensasjon for en anatomisk benlengdeforskjell.

• rett linje mellom fot, kne og hofte er inkorrekt.

Alt dette er essensielt å undersøke og behandle.

Vår filosofi er at – innleggssåler ikke er et passivt  hjelpemiddel men en del av en behandling.

 

Det er viktig at innleggssålene kan omformes og justeres etter hvert som den fysikalske behandlingen i form av mobilisering og opptrening av årsaken gir resultater.

Det er viktig at innleggssålene også kan justeres hvis pasientens tilstand endres som følge av sykdomsutvikling.

Fysioterapeutene må, før de kan bruke SuperSoles behandlingssystem gjennomgå en spesialisert utdanning som bygger videre på grunnutdanningen til fysioterapeuter.

Dette sikrer et høyt faglig nivå på SuperSole behandlerne.