News-fysiotherapy-examination-room-rehabilitation

Vad innebär en fysioterapeutisk undersökelse?

Den börjar med din förklaring av smärtbilden, en generell undersökning, sedan en djupare, mer specifik bedömning av skadans eller smärtproblemets art. Det är detta som är styrkan i en sjukgymnasts grundliga och specifika evaluering för att kunna komma fram till orsaken till ditt problem. Det är naturligtvis det essentiella i all effektiv behandling för att uppnå förväntat resultat. Då först kan en lämplig behandling väljas.

Visuellt
Efter den inledande sjukdoms-historien, tittar jag efter felställning, avvikelse från normal kroppshållning. Muskelsvaghet och spänningar, kan nästan alltid förklara postural deviation. Visuell undersökning av mjukdelsinflammation och förändringar i muskelstorlek, (hypertrofi, atrofi) ger mig en viktig diagnostisk indikation.
Denna del av undersökningen kallas Postural Analys.

Palpation
Jag känner om det finns värme eller inflammation i det skadade området. Palpation av den lokala mjukdelsvävnaden och ben är alltid en viktig del av min undersökning. Palpering av muskler ger mig alltid information om eventuell felfunktion (dysfunktion) som kräver lämplig behandling.
Denna del av undersökningen kallas Statisk Palpation.

Rörlighet/muskeltest
Finns nedsatt rörlighet i smärtområdet på grund av skadan? Test av låsningar till en del mellan vridning- och rörlighetsutslag, både passivt och aktivt. Muskelfunktioner som styrka och rörlighet är ytterst viktiga för att fastslå vilken sena/muskel som är orsaken till problemet. Det är absolut inte alltid som smärtområdet och smärtorsaken korresponderar med varandra.
Detta kallas ett ortopediskt funktionellt test eller Dynamisk Palpation.

Neurologiskt test
En neurologisk undersökning är viktig för slutdiagnosen. Test av djupa senreflexer, nedsatt känsel, är nödvändig för att lokalisera en nervskada. Manuell test av muskelstyrka/försvagning/smärta ger ytterligare information.
Denna del av undersökningen kallas Funktionell Neurologi.

Kompletterande undersökningar
Röntgen, MR; CT; undersökning, kan vara nödvändig hjälp för slutlig diagnos. Det kan också ge information om problemet ligger utanför mitt fackområde. Sjukhistorien, statisk och dynamisk palpation samt neurologisk undersökning ger mig information om det är nödvändigt med dessa kompletterande undersökningar. I så fall skickas du vidare för ytterligare undersökning eller uppmanas att söka läkare eller annan behörig person.

Det är alltid tryggast att söka kvalificerad hjälp. Vi på Physiospain kan hjälpa dig att förbättra hälsan. Du är välkommen med dina frågor.